Loading.....

Loading color scheme

Prices. Parasitic and protozoal diseases

in Prices
Перейти до опису
NameExecution timePrice
Total antibodies to giardia IgA+M+G4 working days360 UAH
Antibodies to ascaris IgG4 working days360 UAH
Antibodies to toxocars IgG4 working days360 UAH
Total antibodies to trichinella IgA+G 4 working days360 UAH
Antibodies to opistorchists IgG4 working days360 UAH
Total antibodies to echinococci IgA+G4 working days360 UAH
Pork tapeworm (Taenia solium)3 working days1 490 UAH
Dysenteric amoeba (Entamoeba histolytica)3 working days1 490 UAH
Helminth panel (antibodies to giardia, roundworms, toxocariasis, trichinella, opisthorchists, echinococci)4 working days1 810 UAH
PCR test for helminths (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) /Cal/ 3 working days2 030 UAH
PCR study for protozoan intestinal invasions (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) /faeces/ 3 working days2 140 UAH