Loading.....

Loading color scheme

Ціни. Біохімічні дослідження

Категорія: Ціни

Пігменти

НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Білірубін (загальний, прямий, непрямий) 3 р/дн.150 грн.


Ферменти
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)3 р/дн.100 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)3 р/дн.100 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 3 р/дн.140 грн.
Лактат /Тільки венозна кров!/3 р/дн.330 грн.
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) 3 р/дн.100 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ) 3 р/дн.100 грн.
Амілаза панкреатична3 р/дн.220 грн.
Альфа амілаза3 р/дн.100 грн.
Ліпаза 2 р/дн.220 грн.
Панкреатична еластаза /кал/4 р/дн.920 грн.
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)2 р/дн.220 грн.
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)3 р/дн.220 грн.


Вуглеводи
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Цукор крові3 р/дн.120 грн.
Середній рівень глікемии3 р/дн.290 грн.


Білки
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Загальний білок3 р/дн.100 грн.
Тімолова проба3 р/дн.100 грн.
Церулоплазмін3 р/дн.290 грн.
Глікозильований гемоглобін 3 р/дн.350 грн.
С-реактивний білок (кількісний)3 р/дн.200 грн.
Ревматоїдний фактор (кількісний)3 р/дн.150 грн.
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісний)3 р/дн.150 грн.
Гомоцистеїн3 р/дн. 530 грн.
Альбумін3 р/дн. 100 грн.
Білкові фракції3 р/дн. 320 грн.
Прокальцитонін /Тільки венозна кров!/3 р/дн. 860 грн.


Метаболіти
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Креатинін3 р/дн.100 грн.
Сечовина3 р/дн.100 грн.
Азот сечовини3 р/дн.100 грн.
Сечова кислота3 р/дн.100 грн.
Цистатин С зі ШКФ /Тільки венозна кров/3 р/дн760 грн.


Мікроелементи та важкі метали
Перейти к описанию
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Аналіз 28 мікроелементів /волосся/ (Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr, S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, Ti, Ba, Pb, As, Hg, Cd, Rb, Zr, Sn, Bi)12 р/дн.1 980 грн.
Аналіз 28 мікроелементів /кров/ (S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Cr, Mn, Se, Sr, Hg, Cd, Pb, Sb, Ti, Zr, W, Bi, Ag, Sn, As, I, Mo, Co, Rb)12 р/дн.2 200 грн.


НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Калій /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.100 грн.
Натрій /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.100 грн.
Хлор3 р/дн.100 грн.
Кальцій загальний3 р/дн.100 грн.
Кальцій іонізований /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.220 грн.
Фосфор неорганічний3 р/дн.100 грн.
Мідь 3 р/дн.260 грн.
Магній3 р/дн.100 грн.
Цинк   /Тільки венозна кров!/3 р/дн.500 грн.
Йод у сечі /сеча/1 р/дн.290 грн.


Контроль анемії
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Залізо сироваткове3 р/дн.100 грн.
Залізозв'язуюча здатність сироватки3 р/дн.220 грн.
Вітамін В123 р/дн.380 грн.
Фоліева кислота3 р/дн.380 грн.
Трансферин3 р/дн.370 грн.
Феритин3 р/дн.370 грн.
Відсоток насичення трансферину залізом3 р/дн.320 грн.


Ліпіди
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Холестерин (заг)3 р/дн.110 грн.
Тригліцериди3 р/дн.110 грн.


Система гемостазу
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Д-дімер /Тільки венозна кров!/3 р/дн.280 грн.
Міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR)3 р/дн.220 грн.
Протромбіновий індекс (ПТІ)3 р/дн.220 грн.
Час згортання по Лі-УайтуОдразу100 грн.


Вітамини
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Вітамін D (D2+D3)7 р/дн630 грн.
Вітамін D (25-гідроксикальциферол)15 р/дн650 грн.


Біохімічні комплекси
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Комплекс "Постковідний-1" (для пацієнтів, що перенесли COVID-19 легко, або безсимптомно) Розгорнутий аналіз крові, С-реактивний білок (кількісний), Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісний), Д-дімер /Тільки венозна кров!/3 р/дн.810 грн.
Комплекс "Постковідний-2" (для пацієнтів, що перенесли COVID-19 в середній та важкій формі) Розгорнутий аналіз крові, С-реактивний білок (кількісний), Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісний), Д-дімер , Феритин, Вітамін В12, Антинуклеарні антитіла (ANA), Антимітохондріальні антитіла (АМА) /Тільки венозна кров!3 р/дн.2 330 грн.
Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), лужна фосфатаза, загальний білок, альбумін, тимолова проба, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ))3 р/дн.680 грн.
Ниркові проби (сечовина, сечова кислота, креатинін)3 р/дн.250 грн.
Біохімічний профіль крові (білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), лужна фосфатаза, загальний білок, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), тригліцериди, глюкоза, сечовина, сечова кислота, креатинін)3 р/дн.830 грн.
Повний біохімічний профіль крові (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), лужна фосфатаза, загальний білок, альбумін, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ), холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, сечова кислота, креатинін, альфа амілаза)3 р/дн.1 080 грн.
Ревмопроби (ревматоїдний фактор (кількісний), С-реактивний білок (кількісний), антистрептолізин-О (кількісний))3 р/дн.470 грн.
Липідний обмін (ліпопротеїди високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності, холестерин, тригліцериди, індекс атерогенності)3 р/дн.440 грн.
Коагулограма (активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), протромбінова активність за Квіком, тромбіновий час, фібриноген, протромбіновий час) /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.470 грн.