Loading.....

Loading color scheme

Ціни. Біохімічні дослідження

Категорія: Ціни

Пігменти

НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Білірубін (загальний, прямий, непрямий) 3 р/дн.160 грн.


Ферменти
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)3 р/дн.110 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)3 р/дн.110 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 3 р/дн.150 грн.
Лактат 3 р/дн.360 грн.
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) 3 р/дн.110 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ) 3 р/дн.110 грн.
Амілаза панкреатична3 р/дн.240 грн.
Альфа амілаза3 р/дн.110 грн.
Ліпаза 2 р/дн.240 грн.
Панкреатична еластаза /кал/4 р/дн.990 грн.
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)2 р/дн.240 грн.
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)3 р/дн.240 грн.


Вуглеводи
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Цукор крові3 р/дн.130 грн.


Білки
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Загальний білок3 р/дн.110 грн.
Тімолова проба3 р/дн.110 грн.
Церулоплазмін3 р/дн.350 грн.
Глікозильований гемоглобін 3 р/дн.110 грн.
С-реактивний білок (кількісний)3 р/дн.350 грн.
Ревматоїдний фактор (кількісний)3 р/дн.580 грн.
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісний)3 р/дн.380 грн.
Гомоцистеїн3 р/дн. 220 грн.
Альбумін3 р/дн. 160 грн.
Білкові фракції5 р/дн.160 грн.
Прокальцитонін /Тільки венозна кров!/3 р/дн. 940 грн.


Метаболіти
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Креатинін3 р/дн.110 грн.
Сечовина3 р/дн.110 грн.
Азот сечовини3 р/дн.110 грн.
Сечова кислота3 р/дн.110 грн.
Цистатин С зі ШКФ /Тільки венозна кров/3 р/дн990 грн.


Мікроелементи та важкі метали
Перейти к описанию
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Аналіз 28 мікроелементів /волосся/ (Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr, S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, Ti, Ba, Pb, As, Hg, Cd, Rb, Zr, Sn, Bi)16 р/дн.2 180 грн.
Аналіз 28 мікроелементів /кров/ (S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Cr, Mn, Se, Sr, Hg, Cd, Pb, Sb, Ti, Zr, W, Bi, Ag, Sn, As, I, Mo, Co, Rb)16 р/дн.2 420 грн.


НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Важкі метали (кадмій, свинець, ртуть, миш`як, цинк, мідь) /Тільки венозна кров!/16 р/дн.4 290 грн.
Калій /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.110 грн.
Натрій /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.110 грн.
Хлор3 р/дн.110 грн.
Кальцій загальний3 р/дн.110 грн.
Кальцій іонізований /Тільки венозна кров!/ 3 р/дн.240 грн.
Фосфор неорганічний3 р/дн.110 грн.
Мідь 3 р/дн.280 грн.
Магній3 р/дн.110 грн.
Ртуть /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Миш`як /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Цинк   /Тільки венозна кров!/3 р/дн.390 грн.
Селен /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Стронцій /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Хром /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Сурма /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Кобальт /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Кадмій /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Свинець /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Марганець /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Олово /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Літій /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Алюміній /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Талій /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Нікель /Тільки венозна кров!/16 р/дн.1 100 грн.
Йод у сечі /сеча/1 р/дн.550 грн.


Контроль анемії
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Залізо сироваткове3 р/дн.110 грн.
Залізозв'язуюча здатність сироватки3 р/дн.240 грн.
Вітамін В123 р/дн.420 грн.
Фоліева кислота3 р/дн.420 грн.
Трансферин3 р/дн.410 грн.
Феритин3 р/дн.410 грн.
Відсоток насичення трансферину залізом3 р/дн.350 грн.


Ліпіди
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Холестерин (заг)3 р/дн.120 грн.
Тригліцериди3 р/дн.120 грн.


Система гемостазу
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Д-димер /Тільки венозна кров!/3 р/дн.350 грн.
Протромбіновий комплекс: Протромбіновий час (ПТЧ), Протромбіновий індекс (ПТІ), Міжнародне нормалізоване відношення МНВ, МНО, INR) /Тільки венозна кров!/3 р/дн.280 грн.
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, МНО, INR) /Тільки венозна кров!/3 р/дн.240 грн.
Протромбіновий індекс (ПТІ) /Тільки венозна кров!/3 р/дн.240 грн.
Час згортання по Лі-УайтуОдразу110 грн.


Вітамини
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 2 р/дн 650 грн.


Біохімічні комплекси
НайменуванняТермiн виконанняВартiсть
Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), лужна фосфатаза, загальний білок, альбумін, тимолова проба, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ))3 р/дн.750 грн.
Ниркові проби (сечовина, сечова кислота, креатинін)3 р/дн.280 грн.
Біохімічний профіль крові (білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), лужна фосфатаза, загальний білок, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), тригліцериди, глюкоза, сечовина, сечова кислота, креатинін)3 р/дн.910 грн.
Повний біохімічний профіль крові (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), лужна фосфатаза, загальний білок, альбумін, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, сечова кислота, креатинін, альфа амілаза)3 р/дн.1 190 грн.
Ревмопроби (ревматоїдний фактор (кількісний), С-реактивний білок (кількісний), антистрептолізин-О (кількісний))3 р/дн.520 грн.
Ліпідний обмін (ліпопротеїди високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності, холестерин, тригліцериди)3 р/дн.480 грн.
Коагулограма (активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), протромбінова активність за Квіком, тромбіновий час, фібриноген, протромбіновий час) /Тільки венозна кров!/3 р/дн.520 грн.